نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

با همکاری صندوق کارآفرینی امید و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت گرفت؛
امضاء قرارداد پرداخت تسهیلات تلفیقی به هنرمندان صنایع‌دستی

با حضور نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و احمدی پور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، قرارداد پرداخت تسهیلات تلفیقی به هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی به امضاء رسید.
نوراله زاده در ابتدای این مراسم، ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری های پیشین با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر ضرورت توجه به کسب و کارهای خرد در این حوزه تاکید کرد و پیشنهاد ایجاد صندوق مجازی هنرمندان را مطرح نمود.
وی اظهار داشت: از آنجا که نظام تأمین مالی رسمی حمایت مناسبی از این افراد ندارد با شکل گیری این صندوق می توانیم از محل منابع هنرمندان و منابع صندوق از آنها حمایت کنیم.
احمدی پور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری نیز در ادامه با قدردانی از اقدامات صندوق علی الخصوص در بخش گردشگری و بوم گردی افزود: در سال تولید ملی و اشتغال تمامی ارگان ها باید در بحث اشتغال همکاری داشته باشند که خوشبختانه این تعامل به خوبی بین صندوق و سازمان شکل گرفته و صنعتگران ما در استان های مختلف از خدمات صندوق به خوبی استفاده کرده اند.
گفتنی است مبلغ این قرارداد 400 میلیارد ریال می باشد که 100 میلیارد آن توسط سازمان میراث فرهنگی و 300 میلیارد توسط صندوق کارآفرینی امید تامین اعتبار خواهد شد.
تسهیلات موضوع این قرارداد طرح های ایجاد، تکمیلی، توسعه ای و در حال بهره برداری می باشند و همچنین مدت این قرارداد به مدت دو سال از زمان واگذاری اسناد خزانه ای به صندوق است و صندوق تا پایان مدت قرارداد فرصت پرداخت تسهیلات به هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی را خواهد داشت. 
این تسهیلات تلفیقی قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد به هنرمندان و صنعتگران پرداخت می‌شود.