نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

در محل صندوق کارآفرینی امید شهرستان شاهین شهر برگزار شد.
جلسه مشترک مدیرعامل صندوق با نماینده مردم شهرستان شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی

نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ضمن حضور در صندوق شهرستان شاهین شهر و دیدار با پرسنل این صندوق، جلسه مشترکی با حاجی نماینده مردم شهرستان شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد.
با حاجی نماینده مردم شهرستان شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند و در مورد حمایت از اشتغال و تولید در شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.


در این جلسه مشترک، نماینده مردم شهرستان شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، از عملکرد صندوق در پرداخت تسهیلات اشتغال در شهرستان تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که با بررسی کارشناسی صندوق کارآفرینی امید، زمینه حمایت از بخش تولیدات البسه و پوشاک شهرستان اجرائی شود. نوراله زاده مدیرعامل نیز ضمن ارائه گزارشی از تسهیلات پرداختی، خدمات صندوق در حمایت از اشتغال در کشور را متمایز خواند و رسالت صندوق را ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از تولید دانست.