نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

طرح کارگاه تولید سنگ مصنوعی در شهر کرمانشاه

به مناسبت هفته دولت و با حضور مسئولین استانی، طرح های اشتغالزایی حمایت شده صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه راه اندازی و افتتاح شد.
از جمله این طرح ها که با حضور مهندس نیک کردار، معاونت عمرانی استانداری، ایزدی فرماندار کنگاور، خاکسار مدیر صندوق استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد، می توان به طرح کارگاه تولید میوه خشک اشاره کرد که با اعتبار 800 میلیون ریال و اشتغال زایی 4 نفر در شهرستان کنگاور به بهره برداری رسید .
طرح کارگاه تولید سنگ مصنوعی در شهر کرمانشاه از دیگر طرح های افتتاح شده در این هفته بود که با اعتبار یک میلیارد ریال و اشتغال 4 نفر راه اندازی شد.