نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در شهرستان گرمسار صورت گرفت:
افتتاح طرح اقامتگاه بوم گردی قصر شیرین

در راستای ایجاد اشتغال پایدار نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، طرح اقامتگاه بوم گردی قصر شیرین در روستای کوشک شهرستان گرمسار را افتتاح کرد.
در این مراسم نوراله زاده به همراه مسئولین کشوری و استانی و شهرستانی با عزیمت به روستای کوشک از روستاهای بخش مرکزی گرمسار طرح اقامتگاه بوم گردی قصر شیرین متعلق به آقای مصطفی شیرین بیان از متقاضیان تسهیلات اشتغال صندوق گرمسار را مورد بهره برداری قرار دادند.
لازم به ذکر است مبلغ تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به طرح 1000 میلیون ریال می باشد که زمینه اشتغال 5 نفر را به صورت مستیقم فراهم آورده است.