نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:
شبکه لجستیک جنوب کرمان راه‌اندازی می‌شود

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه شبکه لجستیک جنوب کرمان اندازی می‌شود گفت: متاسفانه تاکنون نتوانستیم از ظرفیت‌های منطقه برای توسعه آن استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از جیرفت، اصغر نوراله‌زاده در جشن توانمندسازی 2 هزار و 452 خانوار تحت پوشش کمیته امداد که با حضور فتاح رئیس کمیته امداد کشور برگزار شد اظهار داشت: متاسفانه تاکنون نتوانستیم از ظرفیت‌های منطقه برای توسعه آن استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم توسعه کسب و کار را راه‌اندازی کنیم توسعه‌دیگری در منطقه امکان پذیر نمی‌شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به حلقه مفقده جنوب استان کرمان گفت: برای جنوب استان کرمان شبکه لجستیک را مجددا راه‌اندازی می‌کنیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی شبکه حمل و نقل ریلی در جنوب استان کرمان تصریح کرد: امیدوارم راه‌اندازی شبکه حمل و نقلی در جنوب استان کرمان باعث توسعه منطقه شود.
نوراله‌زاده گفت: امکان صادرات و تجارت محصولات کشاورزی جنوب استان کرمان به خارج از کشور را با بسته‌بندی و تجهیزات سامان‌دهی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه حمایت از توسعه کسب و کارهای روستایی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، اظهارداشت: این مهم در نیمه دوم سال جاری برای مناطق روستایی استان کرمان محقق شده و جنوب استان کرمان از مزیت‌های بیشتری در این زمینه برخوردار می‌شود.