نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

بازدید مدیر عامل از طرح تولیدی مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید در مشهد مقدس

نوراله زاده، مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید در حاشیه سفر به مشهد مقدس، به همراه آبیلی، مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی از طرح تولید اسباب بازی بادی در مشهد مقدس بازدید کرد.
طرح تولید اسباب بازی بادی با اعتبار یک میلیارد ریال توسط سید اکبر سیدی ثانی در مشهد مقدس راه اندازی شده و زمینه اشتغال 6 نفر را فراهم نموده است.
نوراله زاده در بازدید از این طرح ضمن تمجید از عملکرد خوب مجری طرح، ابراز خرسندی نمود که این طرح با توسعه بخش قالب ریزی، علاوه بر توسعه کار، بحث  نوآوری در تولید محصولات جدید را نیز دنبال نمایند.