نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

حمایت مسئولین صندوق کارآفرینی امید منجر شد تا برای اولین بار موفق به تولید انبوه اختراعاتم گردم
وحید نوایی مخترعی است که توانسته برای 15 اختراع خود گواهی ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور دریافت نماید. این مخترع جوان 5 اختراع در حوزه خودرو، 5 اختراع صنعتی و 5 اختراع ساختمانی به ثبت رسانده است.
نوایی در خصوص نحوه آشنایی خود با صندوق کارآفرینی امید می گوید:
وحید نوایی هستم، تعداد پانزده سند ثبت اختراع در ایران دریافت کردم و از سال 1379 الی 1384 دستگاه های مورد نیاز بازار مصرف را ساختم و سند ثبت اختراع آن ها را دریافت کردم ولی متاسفانه به دلیل بنیه ضعیف اقتصادی موفق نشدم اختراعاتم را به تولید انبوه برسانم.
در سال های گذشته نامه نگاری های زیادی داشتم تا شاید موفق به تولید انبوه طرح ها و ایده هایم گردم و در نهایت مجبور شدم با پشت نویسی ماشینم سعی در جلب توجه مسئولین نمایم. با پشت نویسی ماشین و رسانه‌ای شدن آن از سوی صندوق کار آفرینی امید با من تماس گرفتند و با دعوت و تشکیل جلسه طرحم بازگو شد و مورد استقبال و حمایت دکتر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید قرار گرفت و با درخواست من موافقت شد. 
مبلغ یکصد میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه طی مراحل قانونی و مرحله‌ای با تکمیل ضمانت نامه های لازم دریافت کردم و طی سه ماه حدود بیست هزار محصول با خرید مواد اولیه داخلی تولید انبوه شد و آماده ارائه به بازار مصرف است. 
وی در تشریح طرح خود می گوید:
عنوان طرح سایبان موتور سیکلت است و دارای اظهار نامه ثبتی اختراع و ثبت طرح صنعتی می باشد. از مزایای وسیله ساخته شده میتوان به جلوگیری از پرتاب شدن راننده موتور سیکلت در تصادفات به اطراف اشاره کرد. نایلون شفاف و قابل نصب در بغلها موتور سوار و سرنشین را از باران و سرما محافظت می کند.  همچنین قسمت سایبان از تابش نور خورشید و ریختن آب باران بر روی راننده و سرنشین و از پاشیدن آب توسط چرخهای عقب به پشت سر سرنشین جلوگیری میکند. با طرح آفتابگیر بغلها از تابش آفتاب با هدایت به پایین میتوان جلوگیری کرد.
تولید انبوه این طرح منجر به ایجاد 20 فرصت شغلی مستقیم شد و البته تولید طرح با مواد اولیه داخلی خود باعث ایجاد اشتغال غیرمستقیم در طی مسیر تولید از تولید پارچه برزنت تا فروشنده و... خواهد شد.
در پایان نیز از حمایت های مدیریت صندوق کار آفرینی امید تشکر و قدردانی میکنم که من را در این امر خیر همراهی کردند.