نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

تعيين اولويتهاي جديد نظام پيشنهادي صندوق کارآفريني اميد
در نشست معارفه اعضای جدید شورای نظام پیشنهادها که صبح روز دهم دی ماه با حضور مدیر عامل و اعضای قبلی این شورا برگزار شد، اولویتهای جدید نظام جامع پیشنهادی صندوق کارآفرینی امید اعلام شد.
در این جلسه پس از ارایه گزارش عملکرد شورا در سالهای گذشته توسط دبیر شورا، مدیر عامل صندوق ضمن تشکر و تقدیر از عملکرد اعضای قبلی شورا به تشریح اهداف ایجاد و پیاده سازی نظام جامع پیشنهادها در صندوق پرداخت.
نوراله زاده همچنین عملکرد این شورا را مثبت ارزیابی کرد و اولویتهای جدید آن را به شرح زیر اعلام نمود:
- ارایه شاخص های مالی تاثیر پذیر و روشهای بهبود آن؛
- بهبود فرآیندها و رویه های جاری؛
- ارایه شیوه ها و روشهای جدید رشد- یادگیری - آموزش؛ 
- ارایه روشهای نوین کسب رضایتمندی مشتریان.
در ادامه هر یک از حاضرین به ارایه نقطه نظرات خود پیرامون کارکرد این شورا پرداختند و در پایان نیز مدیر عامل صندوق، احکام اعضای جدید را به ایشان اعطا کرد.