نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

انعقاد چهار تفاهم نامه همکاري ميان صندوق کارآفريني اميد استان تهران و سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران

تفاهم نامه های همکاری میان صندوق کارآفرینی امید استان تهران و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بمنظور توانمندسازی و تخصیص تسهیلات مالی و غیرمالی به واجدین شرایط راه اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک در مناطق 22گانه شهرداری تهران منعقد شد.
این مراسم با حضور نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، رضائیان مدیر صندوق کارآفرینی امید استان تهران، مجتبایی مشاور اقتصادی اتاق اصناف ایران و معاونین فرهنگی اجتماعی شهردارهای مناطق 22گانه و جمعی از کارآفرینان در محل سالن کنفرانس ستاد مرکزی صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با اشاره به ظرفیت های مناسب شهرداری تهران بمنظور حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک اظهار امیدواری کرد که با انعقاد این تفاهم نامه ها و با تجمیع ظرفیت های صندوق استان تهران هم افزایی مناسبی در جهت حمایت اجتماعی از اقشار آسیب پذیر صورت پذیرد.


مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز ضمن قدردانی از حمایت های صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: ضوابط صندوق نسبت به سایر بانک ها بسیار مناسبتر بوده و با انعقاد این تفاهم نامه ها سازمان خدمات اجتماعی به عنوان رابط بین کارآفرینان و صندوق عمل خواهد نمود.
قویمی افزود: بر این اساس سازمان با شناسایی افراد توانمند در چارچوب زنجیره های فعالیت های خدماتی و تولیدی نسبت به توانمندسازی این افراد و معرفی آنها به صندوئق اقدام خواهد کرد.