نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

مديرعامل صندوق در کارگاه توانمندسازي حاميان توسعه عنوان کرد؛
صندوق هاي اعتباري خرد ابزاري مناسب براي توسعه محلي و کاهش فقر

نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با حضور در کارگاه  آموزشی  تسهیلگری با استفاده از روشهای مشارکتی برای حامیان توسعه روستایی و تسهیلگران صندوق های اعتبارات خرد محلی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را توانمندسازی و توان افزایی تسهیلگران و ایجاد صندوق های اعتباری خرد محلی به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه محلی و کاهش فقر عنوان کرد.
نوراله زاده این مدل را توسعه پایین به بالا دانست و از مهمترین ویژگی های آن به فرآیند تغییر از درون نام برد و افزود: این تغییرات اثری ماندگار دارند و منجر به تحول فرد و در نتیجه توسعه خواهند شد.
وی شناسایی و رشد قابلیت های جوامع محلی، بکارگیری این قابلیت ها در مسیر توسعه و ایجاد روحیه مشارکت جمعی را از دیگر ویژگی های این مدل عنوان نمود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: در بیش از سی سال گذشته این مدل به عنوان یک مدل بومی در بسیاری از جوامع محلی کشور مورد استفاده قرار می گرفت و با رشد شهرنشینی و تغییر شیوه های تولید به فراموشی سپرده شد و صندوق کارآفرینی امید با مطالعه تجارب گذشته تلاش دارد بمنظور رشد و توسعه جوامع محلی این مدل کسب و کار را احیا و بازآفرینی نماید. 
نوراله زاده هدف از ایجاد صندوق های اعتباری خرد محلی را توسعه آرام و پایدار مطرح کرد و اظهار داشت: مطالعات بسیاری در دنیا ثابت کرده که این ابزار تاثیر بسیاری در توسعه جوامع محلی و رفع فقر دارد.
وی بالا رفتن اشتغال و ایجاد درآمد و بهبود ضریب جینی و کاهش فقر را به عنوان پیامدهای بکارگیری این ابزار مطرح کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: در این مدل صرفاً تزریق منابع مالی اثربخش نخواهد بود و نیازمند سرمایه انسانی، فیزیکی و اجتماعی است. افرادی که به عنوان تسهیلگر انتخاب می شوند نیز باید مولفه های فردی خاصی داشته باشند و معتقد به کارآمدی این طرح باشند.
نوراله زاده وجود سرمایه فیزیکی و بازار را از عوامل موفقیت این ابزار نام برد و گفت: صندوق در حال حاضر در حال ایجاد شبکه ای برای دسترسی این محصولات به بازار است و در حال حاضر در شهر تهران همکاری مشترکی با شهرداری برای فروش این محصولات صورت گرفته است.


مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ایجاد درآمد، کاهش فقر و آسیب های اجتماعی را از ویژگی های مالی این ابزار و ایجاد اعتماد به نفس و کارآفرینی روحی را از جمله ویژگی های غیرمالی آن برشمرد.
نوراله زاده در پایان این طرح را یک انقلاب در عرصه روستایی دانست و اظهار داشت: نقش تک تک این افراد در مجموع منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد. 
گفتنی است این دوره آموزشی به مدت سه روز در مرکز آموزش صندوق کارآفرینی امید در سه سرفصل کارگاه آموزش تسهیل گری با تدریس دکتر رضوی، کارگاه تأمین مالی خرد با تدریس سرکارخانم مافی و تاثیر ارتباطات اجتماعی در کسب و کارهای روستایی با تدریس اصحابی، معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.
لازم به ذکر است باتوجه به اهداف و وظایف صندوق کارآفرینی امید شامل تسهیل در دسترسی نیروی کار به تسهیلات حمایتی ارزان، ایجاد اشتغال روستامحور و راه اندازی و تثبیت کسب و کارهای خرد برای زنان، اهداف تامین مالی خرد در راستای اهداف صندوق کارآفرینی امید است و صندوق کارآفرینی حامی تآمین مالی خرد در سطح کلان کشور می باشد. گروه هدف این مدل زنان می باشند زیرا زنان از آسیب پذیرترین و فقیرترین افراد جامعه اند و عدم دسترسی آنها به منابع پولی و بانکی، بدلیل نداشتن وثیقه ملکی است و بر اساس مطالعات صورت گرفته نشان داده شده است که زنان نسبت به مردان درصد بیشتری از درآمد خود را صرف رفاه خانواده می کنند. در نتیجه افزایش درآمد زنان سلامت، وضعیت تغذیه ای و آموزشی دیگر اعضای خانواده، به ویژه کودکان را بهبود می بخشد. تامین مالی خرد به طور قابل توجهی با ایجاد فرصت های درآمد زایی برای زنان و یا برای خانواده می تواند به توانمند سازی آنها کمک کند و به واسطه این دلایل، برنامه های تامین مالی خرد صندوق کارآفرینی امید به زنان اختصاص یافته است.  زیرا زنان ثابت کرده اند که وام گیرندگان قابل اطمینانی هستند و همیشه باز پرداخت آنها سریع تر از مردان بوده و هیچگونه  تآخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت وامها نداشته اند. همچنین زنان بدلیل نداشتن تجربه اقتصادی بزرگ با تامین مالی خرد از طریق توانمندسازی با دریافت وامهای کوچک و یادگیری در هزینه کرد آن، قادر خواهند شد به مرور پروژه های اقتصادی و تجاری بزرگ را با دریافت وامهای متوسط و بزرگ، هدایت و راهبری نمایند.