نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

برگزاري جلسه شوراي اداري استان سمنان با حضور روسا و کارشناسان شهرستان ها

جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور چتری مدیر صندوق کارآفرینی امید استان سمنان، کارشناسان ستاد، روسا و کارشناسان شهرستان ها با هدف بررسی عملکرد شهرستان ها درزمینه مختلف، بررسی مصوبات جلسه شورای اداری قبل و همچنین برنامه های سه ماهه پایان سال در محل دفتر مدیریت برگزار شد، مدیر صندوق استان ضمن بررسی میزان اعتبار اعلام شده به تفکیک شهرستان ها پیرامون قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تلاش مجدانه کلیه پرسنل را در جهت جذب اعتبار ابلاغی متذکر شد و افزود: تمامی کارکنان موظف اند متقاضیان تسهیلات مذکور را به درستی راهنمایی و شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات را تشریح نمایند. مدیر صندوق کارآفرینی امید سمنان گفت پیش بینی بر این است که در صورت موافقت اعضای کارگروه استان، طرح های 300 تا 1000 میلیون ریال در همان کارگروه شهرستان مصوب گردد و به استان ارسال نگردد تا از اتلاف وقت جلوگیری و سریع تر به مرحله پرداخت برسد. وي بر این نکته تاکید کرد که در بررسی و پالایش طرح های متقاضیان دریافت تسهیلات طرح هایی که صندوق کارآفرینی امید در آن تخصص و اطلاعات دارد مورد توجه قرار گیرد.