نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

جلسه اي براي پيگيري معوقات و وصول مطالبات

در راستای پیگیری معوقات و وصول مطالبات صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی جلسه ای با حضور مهدوی مدیر صندوق استان و فولادوند رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی و کارشناس حقوقی آن دستگاه برگزار شد. 
در این جلسه مهدوی با بیان اینکه منابع صندوق جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل بازگشت اقساط است تصریح کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های صندوق کارآفرینی امید، کاهش معوقات و چرخش منابع است و این امر نیازمند تعامل دستگاه های اجرایی است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی ضمن تشکر از خدمات ارزنده صندوق کارآفرینی امید افزود: نهایت تعامل را با صندوق کارآفرینی امید در راستای وصول مطالبات و صیانت از بیت المال خواهد داشت.