نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

بازديد دبير محترم هيات دولت از صندوق کارآفريني اميد

حاجی میرزایی دبیر هیات دولت با حضور در ستاد مرکزی صندوق کارآفرینی امید ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل صندوق با فعالیت های چهارساله صندوق کارآفرینی امید آشنا شد.
در این دیدار ابتدا مدیرعامل صندوق توضیحات مفصلی  در خصوص روش های حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک ارائه کرد.
آقای نوراله زاده طرح پشتیبان را یکی از روش های موفق صندوق کارآفرینی امید در حمایت از مشاغل خانگی عنوان کرد و با اشاره به دهها طرح پشتیبان در سراسر کشور موفقیت این طرح را یکی  از جلوه های  موفقیت صندوق دانست.
مدیرعامل صندوق سپس طرح های هر روستا یک محصول و روستای بدون بیکار را تشریح کردو باتوجه استقبال روستاییان از این طرح ها اظهار امیدواری کرد که این طرح ها مورد حمایت بیش از پیش دولت قرار گیرد.
آقای نوراله زاده  توانمند سازی جوامع محلی و تشکیل صندوق های اعتباری  خرد محلی را یکی دیگر از فعالیت های صندوق برشمرد و با اشاره به حمایت صندوق از خیریه های اشتغال زا، هدایت امور خیریه به سمت ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای راه اندازی کسب و کار را یکی از راه های بهبود معیشت اقشار کمتر برخوردار  دانست.


در این نشست آقای حاجی میرزایی با قدردانی از فعالیت های صندوق، اطلاع رسانی وسیع تر برای آشنایی مسولین با خدمات صندوق را ضروری دانست.
آقای حاجی میرزایی گفت: حجم فعالیت های صندوق بیشتر از حدی است که تصور می رود ولی مردم و مسولین کمتر از این همه طرح های ارزشمند اطلاع دارند، لذا لازم است در زمینه اطلاع رسانی تلاش بیشتری صورت گیرد.
دبیر هیات دولت اقدامات صندوق را یکی از جنبه های توزیع عادلانه امکانات در جامعه دانست و اظهار امیدواری کرد که با گسترش این قبیل    فعالیت ها شاهد تحقق توسعه امکانات در نقاط مختلف کشور باشیم