نشریات مرتبط نشریات مرتبط

نشریه داخلی نشریه داخلی

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

استاندار اردبيل با اهداي لوحي ازشاهنده مدير صندوق استان اردبيل تقدير نمود
کسب رتبه اول کشوري صندوق کارآفريني اميد استان اردبيل در ارزيابي ميداني فضاي عمومي ادارات تابعه وزارت تعاون
مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل و دکتر رحیمی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اهدای لوح تقدیر از محمدحسن شاهنده مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل به منظور کسب رتبه اول کشوری صندوق استان در ارزیابی میدانی فضای عمومی ادارات تابعه وزارت تعاون تقدیر نمودند.
این ارزیابی که به دستور مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت هم افزایی میان سازمانهای تابعه و بررسی شاخصهای 45 گانه فضای عمومی ادارات کل اجرایی در 31 استان کشور صورت گرفته است؛ صندوق کارآفرینی امید استان اردبیل با کسب امتیاز 87.9 رتبه اول کشوری را در بین صندوق استانها کسب کرد.
شاهنده با بیان اینکه نظارت و بازرسی مناسب فراهم آورنده اصلاحات مفید و ضروری برای مدیریت اثربخش و کارآمد در دستگاههای اداری است؛ افزود : موفقیت صندوق استان اردبیل در کسب رتبه اول کشوری حاصل تلاش دسته جمعی پرسنل و برنامه ریزی منظم در راستای نیل به اهداف سازمانی بوده و امیدوار به تداوم موفقیت در دستیابی به اهداف ترسیم شده هستیم.