نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

تاکيد مديرعامل صندوق کارآفريني اميد بر توجه به اشتغال جوانان در مناطق مرزي

نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در دیدار با معاونین صندوق استان ها بر لزوم توجه به اشتغال جوانان در مناطق مرزی تاکید کرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از جمله برنامه های سال آینده را نگاه ویژه به اشتغال جوانان در مناطق مرزی و محروم دانست و اظهار داشت: ایجاد شغل، منجر به امنیت پایدار و کاهش معضلات اجتماعی در این شهرها خواهد شد.
نوراله زاده در ادامه با تشریح مأموریت صندوق به عنوان یکی از موسسه های عامل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی با منابع صندوق توسعه ملی بر مشارکت استان ها در کارگروه روستایی تاکید کرد و گفت: معاونین و حامیان کسب و کار استان ها باید در ارزیابی طرح ها و معرفی طرح های متناسب با موضوع فعالیت صندوق مشارکت فعال داشته باشند.
وی تداوم راه اندازی صندوق های خرد محلی را از دیگر برنامه های در دست اقدام معرفی کرد و افزود: با حمایت وزارت کشور این طرح در سال آینده اجرایی خواهد شد.
پرداخت تعهدات تسهیلات ازدواج و اشتغال و ساماندهی پرداخت کارورزی از دیگر مسائل مطروحه از سوی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این نشست بود.
معاونین صندوق استان ها که به منظور برپایی نمایشگاه روز روستا در تهران به سر می برند در دیدار با نوراله زاده به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود برای پیشبرد اهداف صندوق پرداختند.