نمایش محتوا نمایش محتوا

به منظور اجرای قانون حمایت از مشاغل خانگی، تسهیلات اعطایی به افراد جویای کار و متقاضی سرمایه گذاری و کار در منزل اعطا می گردد. این تسهیلات پس از صدور مجوزهای مقرر در قانون حمایت از مشاغل خانگی و تا سقف 50 میلیون ریال با بازپرداخت 36 ماهه اعطاء می شود. این تسهیلات با رویکرد ایجاد شبکه های تولیدی و گسترش زنجیره های تولیدی با محوریت پشتیبانان اجرایی می باشد.