نمایش محتوا نمایش محتوا

صندوق به منظور حمایت از زوجین در شروع زندگی و تأمین بخشی از هزینه های ازدواج سالانه نسبت به تخصیص قسمتی از منابع و اعتبارات خود به حوزه ازدواج اقدام می نماید. سقف مقرر در تسهیلات ازدواج حداکثر 30 میلیون ریال و بازپرداخت 36 ماهه می باشد. معرفی متقاضیان جهت استفاده از این تسهیلات از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی صورت می پذیرد.