نمایش محتوا نمایش محتوا

سایر تسهیلات قرض الحسنه( ضروری، کالای ایرانی، ودیعه مسکن، درمان و تحصیل )
این صندوق با جمع آوری سپرده های مردمی و قرض الحسنه نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مشتریان و دارندگان حساب قرض الحسنه متناسب با اولویتهای سپرده گذاری اقدام می نماید. سقف تسهیلات ضروری 100 میلیون ریال، ودیعه مسکن 70 میلیون ریال و خرید کالای ایرانی، درمان و تحصیل 50 میلیون ریال و حداکثر 36 ماهه می باشد که به افراد مشمول وسپرده گذاران اعطاء می گردد.