بايد در انتخابات، همه شرکت کنند.

باید در انتخابات، همه شرکت کنند.

تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ چاپ خبر
بايد در انتخابات، همه شرکت کنند.

باید در انتخابات، همه شرکت کنند. البتّه سلایق مختلف است، نظرات مختلف است، مذاقهای سیاسی مختلف است؛ مهم این است که همه بیایند، همه باشند، همه نشان بدهند که حاضرند از اسلام، از نظام اسلامی، از جمهوری اسلامی حمایت کنند، دفاع کنند، مصونیت کشورشان را حفظ کنند.