هزار صندوق قرض الحسنه اشتغالزا در کشور ايجاد مي‌شود

هزار صندوق قرض الحسنه اشتغالزا در کشور ایجاد می‌شود

تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱۴۰۰ چاپ خبر
هزار صندوق قرض الحسنه اشتغالزا در کشور ايجاد مي‌شود

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: باید شرکت‌های تعاونی تقویت شوند و منابع مالی را در اختیار آنان قرار دهیم تا رشد کنند؛ در مرحله دوم تقویت نظام شبکه‌سازی و سپس توسعه آنان را در برنامه خواهیم داشت.

نوراله زاده در آیین افتتاح صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اشتغالزا که در روستای آقابابای شهرستان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی کشور براساس منویات رهبر معظم انقلاب تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه روستایی و توانمند کردن مردم است که برای تحقق این مهم به سه مولفه مشارکت مردم، امکان دسترسی عادلانه شهروندان به منابع و امکانات و اجرای برنامه مناسب در حوزه توانمندی سازی نیاز بود.
وی افزود: یکی از سازمان هایی که می توانست هر سه مولفه را به درستی انجام دهد بسیج سازندگی بود، به همین دلیل وقتی پیشنهاد این سازمان ارائه شد به شدت استقبال کردیم.
نوراله زاده اظهار داشت: در صندوق کارآفرینی امید راه‌اندازی ۵۰۰۰ صندوق را در ۵۰۰۰ روستا هدف‌گذاری کرده بودیم که برای راه‌اندازی ۱۰۰۰ صندوق با بسیج سازندگی وارد عمل شدیم. صندوق‌های قرض‌الحسنه روستایی بسیج سازندگی تضامین ندارد و تسهیلات بر اساس مکانیزم‌های بومی و شناخت محلی ارائه می‌شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: برنامه اشتغالزا و فقرزدا یکی از اهداف اصلی صندوق کارآفرینی امید و بسیج سازندگی‌ بود و برای تحقق این هدف، تفاهم نامه ای برای تشکیل یک هزار صندوق اشتغال زا منعقد گردید که بسیاری از این صندوق ها تشکیل شد.
نوراله زاده اضافه کرد: البته برای تاثیرگذاری این صندوق ها به شبکه‌سازی نیاز داشتیم که تشکیل تعاونی، بهترین اقدام در این زمینه بود و باید شرکت های تعاونی تقویت شوند تا با رشد آنها بسیاری از موضوعات اقتصادی با سرعت بیشتری پیش برود.
مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: امیدواریم روز به روز، تعاملات با بسیج سازندگی افزایش یابد تا شاهد رشد و توسعه کشور در موضوعات اقتصادی باشیم.