طي حکمي از سوي دکتر مرتضوي اعضا جديد هيات مديره صندوق کارآفريني اميد منصوب شدند

طی حکمی از سوی دکتر مرتضوی اعضا جدید هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید منصوب شدند

تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱۴۰۰ چاپ خبر
طي حکمي از سوي دکتر مرتضوي اعضا جديد هيات مديره صندوق کارآفريني اميد منصوب شدند

دکتر مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهادریاست جمهوری طی احکام جداگانه ایی آقایان دکتر ممبینی، دکتر مدنی، دکتر عسگریان و دکتر زاهدی وفا را بعنوان اعضا جدید هیات مدیر صندوق کارآفرینی امید منصوب کرد در متن حکم سرپرست نهاد به اعضا هیات مدیر صندوق آمده است:

در اجرای ماده ۱۱ اساسنامه صندوق کارآفرینی امید مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 81540/ ت 57064  هـ و بند ۳ مصوبات جلسه مورخ 10/ 1400/08  هیئت امنای محترم صندوق نظر به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید منصوب می شوید.

متن حکم صادره از سوی دکتر مرتضوی خطاب به آقایان ممبینی ، مدنی، عسگریان، و زاهدی وفا بدین شرح است:

 

در این حکم همچنین از اعضا سابق هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید قدردانی شده است در رونوشت نامه دکتر مرتضوی خطاب به آقایان نوراله زاده، قدس محلاتی، امید، اصحابی، وزرگر از خدمات ارزنده و تلاش های ایشان در مدت مسئولیت در هیات مدیره صندوق تشکر شده است.