ايجاد ۶۵ هزار شغل با ۵ هزار ميليارد تومان اعتبار

ایجاد ۶۵ هزار شغل با ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار

تاریخ انتشار : ۳ تير ۱۴۰۱ چاپ خبر
ايجاد ۶۵ هزار شغل با ۵ هزار ميليارد تومان اعتبار

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در سال گذشته در صندوق، تقریباً پنج هزار میلیارد تومان را برای حمایت از طرح‌ها سرمایه‌گذاری کرده و نزدیک به ۶۵ هزار شغل با این میزان اعتبار ایجاد شده است.

رضایی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی با هم متفاوت هستند گفت: مقیاس فعالیت‌های اقتصادی با هم فرق می‌کند، در مناطق مختلف کشور متناسب با سرمایه اولیه مورد نیاز اعتبار متفاوتی نیاز است، اما آنچه که در سال گذشته ما در صندوق کارآفرینی امید تجربه کردیم، تقریباً پنج هزار میلیارد تومان را برای حمایت از طرح‌ها سرمایه‌گذاری کردیم  که نزدیک به ۶۵ هزار شغل ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه ۸۰ میلیون تومان سرانه سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح ها در نظر گرفته شده است تاکید کرد: طرح‌های خردی هم وجود داشت که به عنوان طرح‌های معیشت محور حداقل با ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان اعتبار انجام شد و البته طرح‌هایی هم از 250 میلیون تومان به بالاتر نیاز به تامین اعتبار داشت.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به نرخ تورم گفت: طبیعتاً در بحث سرمایه گذاری برای ایجاد یک اشتغال خصوصاً اشتغال پایدار باید نرخ تورم را هم مد نظر قرار دهید؛  متوسط هزینه‌ای که برای این موضوع در صندوق کارآفرینی تجربه آن را داشتیم، از حدود ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.
او ادامه افزود: در حالی که نرخ تورم در ماه‌های اخیر با افزایش مواجه شده است؛ باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه‌ای برای حمایت از مشاغل خانگی و یا فعالیت‌های اقتصادی زود بازده خواهد داشت.