نشست آنلاين مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با مديران توسعه محلات فرسوده شهر تهران

نشست آنلاین مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با مدیران توسعه محلات فرسوده شهر تهران

تاریخ انتشار : ۲۴ تير ۱۳۹۹ چاپ خبر
نشست آنلاين مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با مديران توسعه محلات فرسوده شهر تهران

 

 

 

 

 

 

نشست آنلاین مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید

با مدیران توسعه محلات فرسوده شهر تهران

 

دکتر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در نشستی صمیمی که به صورت مجازی با حضور کشاورز، مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید و مدیران توسعه محلات فرسوده منطقه 12 شهر تهران برگزار شد، به تشریح نحوه حمایت صندوق کارآفرینی امید در این محلات، در حوزه های توانمندسازی، حمایت از کسب و کارها و بازسازی بافت های گردشگری پرداخت.

دکتر نوراله زاده اظهار داشت: عمده همکاری صندوق در این حوزه می تواند به منظور حمایت و تأمین مالی کسب و کارهای محلی، گسترش کارآفرینی محلی، آموزش و توانمندسازی باشد و در حوزه های اجتماعی نیز صندوق آمادگی دارد تا با همکاری مدیران توسعه محلات نسبت به برگزاری جشنواره های محلی و یا بازسازی عمارت های تاریخی و گردشگری همکاری نماید.

وی افزود: در این محلات افراد بسیاری ساکن بوده اند که به عنوان سرمایه های نمادین و سرمایه های اجتماعی شهر شناخته شده اند و مردم نسبت به آنها یک سابقه تاریخی و اثر ذهنی خیلی خوبی دارند، و صندوق آمادگی دارد تا با برگزاری جشنواره های محلی از این سرمایه های نمادین حمایت کند که البته این امر به نوبه خود می تواند در زمینه جذب گردشگر نیز برای این محلات موثر واقع گردد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با سازمان نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران اظهار داشت: صندوق آمادگی دارد تا بر اساس برنامه عملی که شهرداری تهران با مطالعه محلات مختلف به منظور توسعه کارآفرینی و نوسازی بافت های گردشگری درنظر دارد، با مشارکت میراث فرهنگی همکاری لازم را داشته باشد.

در ادامه این نشست مدیران توسعه محلات فرسوده منطقه 12 شهر تهران سوالات و نقطه نظرات خود را درخصوص این همکاری مطرح کردند.