امضاي تفاهم‌نامه توسعه پايدار در بخش معادن روستايي

امضای تفاهم‌نامه توسعه پایدار در بخش معادن روستایی

تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱۳۹۹ چاپ خبر
امضاي تفاهم‌نامه توسعه پايدار در بخش معادن روستايي

امضای تفاهم‌نامه توسعه پایدار در بخش معادن روستایی

تفاهم نامه همکاری صندوق کارآفرینی امید و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری به امضا رسید.

در چارچوب تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری کشور، مطابق با سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد گسترش همکاری ها در جهت تقویت، تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین توسعه پایدار در بخش معدن، تفاهم نامه همکاری میان صندوق کارآفرینی امید و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای تامین مالی توسعه معادن  با مقیاس کوچک به امضا رسید.

این تفاهم نامه به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان از محل منابع تلفیقی صندوق کارآفرینی امید با صندوق توسعه ملی، به منظور تامین مالی طرح های بخش معدن و صنایع معدنی از جمله تامین ماشین آلات،تجهیزات استخراج و فرآوری و سایر طرح های مرتبط با عملیات معدنی از شرکت های داخلی  یا خارجی و نمایندگی های مجاز آنها در راسته توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، به متقاضیان معرفی شده از سوی کار گروه های ملی و یا استانی مطابق مقررات و توافق های مربوطه در جهت تامین سرمایه در گردش به معرفی شدگان صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، در قبال تضمین بیمه نامه اعتباری و صادره توسط صندوق بیمه ،منعقد شد.