اصلاح اساسنامه صندوق قرض الحسنه کارآفريني اميد

اصلاح اساسنامه صندوق قرض الحسنه کارآفرینی امید

تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ چاپ خبر
اصلاح اساسنامه صندوق قرض الحسنه کارآفريني اميد

اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

هیأت وزیران در راستای تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، با اصلاح اساسنامه این صندوق موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، صندوق کارآفرینی امید، مؤسسه ای مالی و به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیتی حقوقی و استقلال اداری و مالی است.

همچنین تأسیس دفاتر جدید صندوق یاد شده نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود.

به موجب این اساسنامه صندوق کارآفرینی امید می تواند در راستای اهداف حمایتی و به منظور تجهیز و تخصیص منابع و سپرده های قرض الحسنه، نسبت به ایجاد یک صندوق قرض الحسنه چند شعبه ای در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اقدام کند.