انعقاد تفاهم نامه 4000 ميليارد ريال تسهيلات صندوق کارآفريني اميد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

انعقاد تفاهم نامه 4000 میلیارد ریال تسهیلات صندوق کارآفرینی امید با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ چاپ خبر
انعقاد تفاهم نامه 4000 ميليارد ريال تسهيلات صندوق کارآفريني اميد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

انعقاد تفاهم نامه 4000 میلیارد ریالی 

صندوق کارآفرینی امید با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراسم انعقاد تفاهم نامه 4000 میلیارد ریالی تعاونی های جوانان، توان یابان و زنان سرپرست خانوار با صندوق كارآفرینی امید با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوراله زاده مدیر عامل صندوق كارآفرینی امید، كبیری معاون امور تعاون، منصوری معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و مهدیان مدیرعامل بانك توسعه تعاون وزارت كار برگزار شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تشکر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت تعاون این وزارتخانه گفت: صندوق کارآفرینی امید درهفته تعاون توانست نقش خود را همپای نظام تامین مالی تخصصی بخش تعاونی و بانک توسعه تعاون متناسب با اهدافی که در برنامه چشم انداز دیده شده و در قانون اساسی لحاظ شده ایفا کند.

نوراله زاده برنقش تعاونی ها در تکمیل زنجیره تولید و ارزش افزوده محصولات تاکید کرد و اظهار داشت: 2000 میلیارد ریال از این تسهیلات در سال 1399 و 2000 میلیارد ریال در سال 1400 به طرح های تصویب شده پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر ایجاد بازاربرای تعاونی ها گفت: یکی از مباحث مهم توسعه ظرفیت های بازار، ایجاد بازار برای ارائه محصولات تولید شده در تعاونی هاست.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان با ابراز امیدواری برای اجرای این تفاهم نامه افزود: خط اعتباری 4000 میلیارد ریالی تخصیص یافته، کمک موثری برای این گروه های اجتماعی و شرکت های تعاونی می باشد تا مقدمات فعالیت های چشمگیری برای جامعه و ظرفیت های کسب وکار بیشتری برای این گروه ایجاد می شود.

در ابتدای مراسم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اولویت واگذاری های دولتی را با بخش تعاون دانست و گفت: بخش تعاون از محل فروش و واگذاری ها طبق قانون طلبکار است و حق سهم تعاونی ها از این محل باید پرداخت شود.

شریعتمداری در مراسم امضای چهار تفاهم نامه همکاری به منظور تقویت و حمایت از بخش تعاون کشور، اظهار کرد: اقتصاد تعاونی اقتصاد مشارکت جویانه و مردمی است و تعاونی ها نظام بنگاهداری به شمار نمی روند بلکه یک تفکر و اندیشه اند که با مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی می توانند بسیاری ازفعالیتها را سامان بدهند؛ از این رو مداخله دولتی باید فقط در اموری صورت گیرد که امکان حضور فعالیتهای تعاونی یا خصوصی نباشد.

وی ادامه داد: تعاونی ها در دوران دفاع مقدس حضور موثری در عرصه تامین نیازمندیهای مردم نشان دادند و امروز در عرصه جنگ اقتصادی و در شرایطی که نظام سلطه علیه مردم ایران عمل می کند می توانند به خوبی نقش آفرین باشند.

شریعتمداری شبکه تعاون را یکی از مطمئن ترین و بهترین شبکه های توزیع دانست و گفت: علیرغم آنکه حضور تعاونی ها در نظام توزیع می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد ولی متاسفانه هنوز نتوانستیم تعاونی ها را به جایگاه خود برگردانیم.

وزیر کار در ادامه با اشاره به تجربه خصوصی سازی در کشور اظهار کرد: با وجود تجربیات زیادی که در این عرصه داشتیم خصوصی سازی موفق نبوده است و معتقدیم که اگر اقتصاد به جای آنکه به سمت خصوصی سازی برود به سمت اقتصاد مردمی پیش برود، اثرگذارتراست.

وی واگذاری فعالیتهای دولتی به بخشهای غیردولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در قانون پیش بینی و تاکید شده است که واگذاری ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد و ما باید با همکاری سازمان خصوصی سازی گامهای موثری برداریم تا تعاونی ها در این زمینه فعال شوند و حق سهمی را که از محل فروش و واگذاری ها طبق قانون طلب دارند به دست آورند.

شریعتمداری، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون را که مدتها مغفول مانده بود ارزشمند و اقدام بزرگ دولت تدبیر و امید عنوان کرد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه گامهایی برداشته شده تا بخشی از مطالبات وصول شود و بخشی دیگر در اختیار سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون قرار گیرد تا نهادسازی هایی که در گذشته صورت گرفته تقویت شوند.

به گفته وی ۷۰ درصد منابع بانک باید در اختیار تعاونی ها و ۳۰ درصد در اختیار سایر بخشها قرار داده شود و از این جهت افزایش سرمایه بانک ضروری است.

شریعتمداری درعین حال تحقق سند توسعه بخش تعاون را مورد اشاره قرار داد و افزود: این سند که مصوب دولت است و متکی به قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه است حاوی نکات مهمی در حمایت از بخش تعاون است که باید به آن جامه عمل پوشاند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان اختصاص خط اعتباری ویزه برای تشکیل و توسعه تعاونی های اشتغالزا، ایجاد نظام تامین مالی خرد تضمین شده، افزایش حمایتهای مالی از بخش تعاون کشور، استفاده از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید برای اعطای تسهیلات ۸  تا ۱۰ درصدی به تعاونی های زنان و جوانان و توان یابان و راه اندازی مراکز نوآوری بخش تعاون برای به کارگیری ابتکارات و خلاقیتهای جوانان خلاق و تشکیل شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها را از جمله اقدامات موثر در جهت تقویت و رشد و پویایی بخش تعاون کشور برشمرد.