اجراي طرح روستاي بدون بيکار برديه با همکاري صندوق کارآفريني اميد

اجرای طرح روستای بدون بیکار بردیه با همکاری صندوق کارآفرینی امید

تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ چاپ خبر
اجراي طرح روستاي بدون بيکار برديه با همکاري صندوق کارآفريني اميد

اجرای طرح روستای بدون بیکار بردیه با همکاری

صندوق کارآفرینی امید

جلسه تخصصی روستای بدون بیکار بردیه در جهت تلاش برای الگوسازی جامعه روستایی به ریاست دکتر محسن رضایی رییس ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور با حضورامیرحسین رستمی مدیرعامل ستاد جهاد، دکترنوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مهدی امرایی مدیرصندوق کارآفرینی امید خوزستان برگزار گردید.

در این دیدارنوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گزارش جامعی از اقدامات و برنامه های صورت گرفته این صندوق درخصوص توانمندسازی و ساماندهی کسب وکارها درمناطق مختلف روستایی و محروم کشور، اعطای تسهیلات و آمار تسهیلات پرداختی در روستای بردیه و سایر مناطق کشور را ارائه نمود.

وی با شاره به تلاش هی صورت گرفته برای راه اندازی بیش از 200 روستای بدون بیکارکشوراظهارداشت: تلاش های بسیاری جهت توانمندسازی روستائیان و رفع فقرو بیکاری و الگو سازی طرح روستای بدون بیکار دراین منطقه صورت گرفته است.

در این دیدار صمیمانه رستمی مدیر جهادی بنیاد وفاق سبز علوی کشور و همکاران ایشان گزارش جامعی از اقدامات در حوزه های درمان ، معیشت ، مسکن ، اشتغال و سایر اقدامات صورت گرفته در این روستا ارائه نمود.

در پایان سردار محسن رضایی ضمن تشکر ویژه از اقدامات صندوق کارآفرینی امید و دکترنوراله زاده در جهت تلاش مستمر و بی وقفه وی در حوزه ساماندهی و تامین مالی اشتغال و رونق کسب و کارها ، تولید و استفاده از ظرفیت های روستایی ، دو هدف مهم رفع محرومیت و اشتغالزایی و همچنین ایجاد مدل های الگویی در راستای جامعه سازی روستایی ، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس جامعه روستایی، تدین، تبلیغ و تکثیر آنرا مهم دانست و بر جامعه سازی در کنار کالبدسازی روستاها تاکید ویژه نمودند.