برگزاري جلسه مدير صندوق استان با مديرکل مديريت عملکرد ، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان

برگزاری جلسه مدیر صندوق استان با مدیرکل مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان

تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ چاپ خبر
برگزاري جلسه مدير صندوق استان با مديرکل مديريت عملکرد ، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان

 

برگزاری جلسه مدیر صندوق استان با مدیرکل مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان

مهندس شهبازی در دیدار با مهندس محمدی در خصوص درخواستها و نامه های سفر ریاست محترم جمهوری به استان (سامانه سامد) گفتگو نمودند. در این جلسه ضمن بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به درخواستهای مردمی ، جناب محمدی از عملکرد وتعامل خوب مدیریت  و همکاران صندوق تشکر و قدردانی نمودند. مقرر شد سایر درخواستهای مردمی طبق اعتبار ابلاغی بررسی و نتیجه اقدامات انجام شده ذر سامانه سامد ثبت گردند