بابرندسازي مطلوب بازارهاي جهاني را بدست مي آوريم

بابرندسازی مطلوب بازارهای جهانی را بدست می آوریم

تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۹ چاپ خبر
بابرندسازي مطلوب بازارهاي جهاني را بدست مي آوريم

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، به‌‌همراه معاونت توانمندسازی و ساماندهی، مدیرحقوقی و ارزیابی طرح‌ها و مدیر و معاون استان خراسان رضوی از شرکت «جهان زعفران»، واقع در شهرک صنعتی مشهد بازدید کرد 
نوراله‎زاده، در بازدید از خط تولید این کارخانه با بیان ظرفیت خوب تولید محصول زعفران در استان خراسان رضوی گفت: «رقابت بسیار جدی خارجی برای این محصول به‏ وجود آمده که در زمینۀ امکان افزایش ظرفیت تولید و برندسازی و نحوۀ صادرات محصول می تواند بازارهای ازدست‌رفته وجدید را بازگرداند.»
مدیر صندوق کارآفرنی امید با تأکید بر ارزش زنجیرۀ تولید افزود: با بسته‎بندی‎های مطلوب و برندسازی قوی بستر بسیار مناسبی برای صادرات فراهم خواهد شد.»
وی در ادامه با تأکید بر ایجاد هویت تجاری گفت: خلق ارزش مطلوب در ذهن مشتری باعث به‌وجودآمدن بازارهای جدید داخلی وخارجی خواهد شد.
شرکت «جهان زعفران»، در زمینۀ فرآوری و بسته‌بندی زعفران و محصولات جانبی، دربرگیرندۀ ادویه‌ها فعالیت دارد.

درادامه این بازدیدها نوراله زاده از کارخانه رب سازی تبرک بازدیدکرد.