صندوق‌هاي خرد محلي زنان روستايي زنجان به ۲۰ مورد رسيد

صندوق‌های خرد محلی زنان روستایی زنجان به ۲۰ مورد رسید

تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۹ چاپ خبر
صندوق‌هاي خرد محلي زنان روستايي زنجان به ۲۰ مورد رسيد

مدیر صندوق کار آفرینی امید زنجان گفت: تعداد صندوق‌های خرد محلی زنان روستایی این استان با راه‌اندازی یک‌ صندوق دیگر به ۲۰ مورد رسید.

عبداللهی افزود: در حال حاضر این استان ۲۰ صندوق خرد محلی زنان روستایی برای توانمند سازی جوامع محلی از طریق ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت جمعی در قالب گروه‌های مختلف اعتباری پس انداز دارد.
وی تاکید کرد: صندوق های خرد محلی از جمله منابع تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز تولید کنندگان روستایی به شمار می روند که با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا توسعه جوامع محلی را ممکن می کند.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان زنجان گفت: ماهیت صندوق خرد محلی زنان روستایی توسعه ای است و این صندوق علاوه بر تامین منابع مالی دیگر خدمات توانمندسازی اجتماعی را هم ارایه می دهد.
عبداللهی یادآوری کرد: ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی اعضا از طریق برنامه های آموزشی، تجهیز پس انداز خانوارهای عضو، افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد با پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیت های درآمدزا، دسترسی آسان به منابع مالی، تقویت خانواده های جامعه زنان روستایی، ایجاد ارزش آفرینی در محصولات تولیدی زنان روستایی و اعضای صندوق ها، کاهش فقر در مناطق روستایی و بین زنان روستایی، از اهداف صندوق های خرد محلی زنان در سطح روستاها است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای صندوق های خرد محلی زنان روستایی در سطح استان توسط صندوق کارآفرینی امید زنجان ۹ میلیارد ریال تامین مالی شده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید زنجان تاکید کرد: هم اکنون شهرستان های زنجان، ماهنشان، طارم، سلطانیه خرمدره، ایجرود و ابهر دارای صندوق خرد محلی زنان روستایی هستند.
به گفته عبداللهی، برای این صندوق ها دوره های مختلف آموزشی و دوره حسابداری برای ارکان صندوق و دوره تسهیلگری و آموزش مربیان توسط صندوق برگزار شده است.
وی افزود: در سال‌جاری نیز با همکاری سازمان بهزیستی در صندوق های خرد محلی برای افراد دارای معلولیت تفاهم نامه‌ای منعقد شده که هدف گذاری استان تشکیل ۲ صندوق در شهرستان های زنجان و خرمدره است.
 
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان زنجان گفت: پس از تشکیل و راه اندازی صندوق خرد محلی زنان روستایی در این شهرستان‌ها، افراد دارای شرایط لازم توسط بهزیستی برای تامین مالی به این صندوق معرفی خواهند شد.