معاون تجهيز وتخصيص منابع از طرح هاي اشتغال روستايي استان ايلام بازديد نمود

معاون تجهیز وتخصیص منابع از طرح های اشتغال روستایی استان ایلام بازدید نمود

تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۹ چاپ خبر
معاون تجهيز وتخصيص منابع از طرح هاي اشتغال روستايي استان ايلام بازديد نمود

خلیلی معاون تجهیز وتخصیص منابع مالی صندوق کارآفرینی امید در سفر به استان ایلام ازطرح های اشتغال روستایی مورد حمایت صندوق استان بازدید بعمل آوردند.

عزت پور مدیر صندوق استان ایلام گزارشی از عملکرد صندوق استان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی صندوق، ارائه نمود.

عزت پور افزود: با حمایت از 1440 طرح اشتغال روستایی با اعتبار 771 میلیارد ریال برای 2155 نفر شغل ایجاد گردیده است که سبب کارآفرینی پایدار و رونق اقتصادی برای ساکنین روستاها و همچنین باعث مهاجرت معکوس شده است.

خلیلی معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی صندوق کارآفرینی امید در سفر خود به استان ایلام از سه طرح اشتغال روستایی تولید انواع نان صنعتی با اشتغالزایی 17 نفر ، طرح تولید حلوا شکری و انواع مرباجات با اشتغالزایی 15 نفر واقع در روستای هفت چشمه ایلام و طرح مجتمع گردشگری در روستای چالانچی ایوان بازدید نموده و با مجریان طرح ها گفتگو نمود.

در حاشیه این بازدید خلیلی معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی صندوق کارآفرینی امید ضمن تشکر از اقدامات  و جذب اعتبارات تخصیصی توسط صندوق استان ،نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به طرح های کارآفرینی با موضوعات گوناگون را بسیار مناسب توصیف کرد.