افزايش صادرات با اجراي مدل هاي کسب و کار

افزایش صادرات با اجرای مدل های کسب و کار

تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۹ چاپ خبر
افزايش صادرات با اجراي مدل هاي کسب و کار

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از هدفگذاری برای اجرای مدل های توسعه روستایی خبر داد و گفت: با اجرای الگوهای توسعه کسب و کار، ضمن ایجاد فرصتهای اشتغال، زمینه افزایش صادرات محصولات و ارزآوری برای کشور فراهم می شود.

نوراله زاده با تاکید بر توسعه اشتغال و حمایت از کسب و کارهای روستایی اظهار داشت: مهمترین اولویت ما در سال جاری ایجاد مدل تامین مالی هر روستا یک محصول و توسعه مبنای نظری آن بوده تا از این طریق بتوانیم محصولات بیشتری را در مناطق روستایی با کمک مردم تولید کنیم.

وی ادامه داد: طی سالهای اخیر صندوق کارآفرینی امید با پرداخت تسهیلات حمایتی، بستر رونق کسب و کارهای محلی و حفظ اشتغال در روستاها را فراهم کرده و با اجرای طرح های اشتغال موجب ماندگاری ساکنین و کمک به درآمدزایی خانوارهای روستایی شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پتانسیل بالای اشتغال در برخی از مناطق کشور، از اجرای مدل های توسعه روستایی خبر داد و گفت: درصدد هستیم الگوهای توسعه روستایی را گسترش دهیم چرا که یکی از راههای افزایش درآمد در محیط روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، اجرای الگوهای توسعه روستایی بوده است. در حال حاضر هر کدام از روستاهای کشور از ظرفیت منحصر به فردی در تولید محصولات برخوردار است که می توان با توانمندسازی افراد بومی و محلی و ارائه آموزشهای لازم از این ظرفیت به نفع اهالی روستا بهره برداری کرد.

نوراله زاده با تاکید بر تهیه مدل های تامین مالی طرح های روستایی، افزود: با توجه به انگیزه بالا و رقابت پذیری و الگوپذیری روستاییان، اجرای الگوهای توسعه کسب و کار علاوه بر ایجاد بستر فرصتهای اشتغال، به رونق بازار محصولات روستایی منجر شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به توان صادراتی تولیدات روستایی گفت: امروز با شکل گیری مدل های کسب وکار و رواج آن، صادرات گسترده محصولات تولیدی به کشورهای همسایه را شاهد هستیم که نشان می دهد جریان کارآفرینی به راه افتاده و به منبع درآمد و ارزآوری برای کشور تبدیل شده است.