پاسخ به مردم در دفتر سامد

پاسخ به مردم در دفتر سامد

تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۹ چاپ خبر
پاسخ به مردم در دفتر سامد

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید استان مازندران صلاح گل محمدی مدیر صندوق این استان با حضور در دفتر سامانه ارتباطی مردم و دولت (سامد) به مشکلات مردم پاسخ گفت.

ایشان پس از اتمام زمان پاسخگویی در گفتگو با مسئول سامد استان مازندران گفت : در این ایام ، که بیماری کرونا بر تمام کشورها سایه افکنده است وظیفه مسئولین بسیار سنگین تر از قبل شده است .