رو نمايي از کتاب مکتب سليماني

رو نمایی از کتاب مکتب سلیمانی

تاریخ انتشار : ۶ دی ۱۳۹۹ چاپ خبر
رو نمايي از کتاب مکتب سليماني

در پایان مراسم نشست سراسری   و مجازی مدیران استانی و ستادی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از کتاب مکتب سلیمانی رو نمایی کرد.

در این مراسم نوراله زاده با تاکید براینکه امنیت امروز ملت ایران مرهون سلیمانی و یارانش است، گفت: سردار سلیمانی برگردن تک تک ما ایرانیان حق دارد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: با بودن شهید سردار سلیمانی و یارانش هست که ما امروز بر سرکار، پست ها و فعالیت های خود هستیم.

در پایان نوراله زاده به تمام حاضرین جلسه نشست سراسری مدیران استانی و ستادی صندوق کارآفرینی امید یک جلد از کتاب مکتب سلیمانی اهدا نمود.