ميلاد امام علي(ع) بر عاشقانش مبارک باد

میلاد امام علی(ع) بر عاشقانش مبارک باد

تاریخ انتشار : ۳ اسفند ۱۳۹۹ چاپ خبر
ميلاد امام علي(ع) بر عاشقانش مبارک باد

میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف
والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد . . .