گفتگوي مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با نشريه سيماي بانکداري

گفتگوی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با نشریه سیمای بانکداری

تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ چاپ خبر
گفتگوي مديرعامل صندوق کارآفريني اميد با نشريه سيماي بانکداري

نوراله زاده که برای مدت هشت سال در سمت مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید مشغول به کار است، در مصاحبه با نشریه سیمای بانکداری به بازگویی نکات مهمی از تجربه خود در مورد راه اندازی کسب و کار و تامین مالی کسب و کارهای خرد روستایی پرداخته است.

مدیرعامل صندوق همچنین در این مصاحبه، مدل‌های حمایت مالی صندوق را تشریح کرده که قابلیت الگوبرداری دارند. مشروح مصاحبه را در ادامه می خوانید: