راه‌اندازي صندوق‌هاي خرد محلي در محلات حاشيه‌اي مشهد

راه‌اندازی صندوق‌های خرد محلی در محلات حاشیه‌ای مشهد

تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ چاپ خبر
راه‌اندازي صندوق‌هاي خرد محلي در محلات حاشيه‌اي مشهد

به گزارش روابط عمومی صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی، آبیلی، مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی به همراه طهماسبی، مدیرکل امور بانوان استانداری از شهرک شهید مطهری از مناطق 5 گانه حاشیه نشینی شهرستان مشهد بازدید بهعمل آوردند.

بهمنظور اجرایی شدن مصوبه 135 شورای اجتماعی کشور و نقش صندوق کارآفرینی به عنوان محوریت پیاده سازی تشکیل و راه اندازی صندوق های خرد محلی در مناطق حاشیه نشین کلان شهر مشهد، ضمن بازدید از واحد تسهیلگری مستقر در شهرک شهید مطهری و شرکت در جلسه ای که به همین منظور تشکیل گردیده بود به بحث و بررسی و تشریح اهداف تعیین شده پرداختندهمچنین در این جلسه مقرر گردید برنامه ریزی لازم جهت شناسایی گروه‌های کاری در مناطق دیگر نیز با سرعت صورت پذیرد.

شایان ذکر است مناطق حاشیه نشینی تعیین شده مشهد مقدس شامل التیمور، سیس آباد، دهرود، شهرک شهید مطهری و پورسینا است.