طرح برتر شهرستان ابرکوه
طرح برتر شهرستان ابرکوه

طرح برتر شهرستان ابرکوه

عنوان طرح: تولید کالای خواب

مجری طرح: نوازالله قاسم زاده

مبلغ تسهیلات: 5میلیارد ریال   

تعداد اشتغال ایجاد شده: 5 نفر

محل اجرای طرح: ابرکوه روستای مهرآباد

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ يزد