طرح برتر شهرستان بهاباد
طرح برتر شهرستان بهاباد

طرح برتر شهرستان بهاباد

عنوان طرح: نمایندگی کفش ملی

مجری طرح: سید علی حسنی

مبلغ تسهیلات: 1 میلیارد ریال   

تعداد اشتغال ایجاد شده: 1 نفر

محل اجرای طرح: بهاباد

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ يزد