طرح برتر تير ماه 1400 استان سمنان - کارگاه توليد ظروف مسي
طرح برتر تير ماه 1400 استان سمنان - کارگاه توليد ظروف مسي

طرح برتر تیر ماه 1400 استان سمنان - کارگاه تولید ظروف مسی

عنوان کسب و کار: کارگاه تولید ظروف مسی
مجری طرح : آقای سید ایمان طاهری
محل اجرای طرح : شاهرود
شماره قرارداد: 1- 2203806-110-3013
مبلغ تسهیلات: 300  میلیون ریال
تعداد اشتغال زايي : 1 نفر
تلفن تماس مجری طرح : 09120813080
آدرس محل اجرای طرح :  شاهرود – خیابان سرچشمه – اتوبان شاهرود،بسطام – نرسیده به پمپ گاز
روش درخواست وام : درخواست عادی
زمان درخواست وام:1398
زمان مصوب شدن پرونده : 1398
زمان آوردن ضمانت: 1398
تعداد ضامن: 2 عدد
زمان دريافت تسهيلات: 1398
زمان اجراي مرحله اول: 05/12/1398
زمان دريافت تسهيلات مرحله دوم: 13/12/1399
مبلغ هزينه كرد متقاضي: 30 میلیون ریال
برجستگي كشوري: ندارد 

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ سمنان