طرح برتر تير ماه 99 استان فارس
طرح برتر تير ماه 99 استان فارس

طرح برتر تیر ماه 99 استان فارس

مشخصات طرح

مجری طرح

زینب کریمی

عنوان طرح

اموزشگاه آزاد هنری

شهرستان

خرم بید

مبلغ تسهیلات اعطایی

1000میلیون ریال

تعداد اشتغالزایی

3

سال دریافت تسهیلات

1399

 

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ فارس