طرح برتر مرداد ماه آذربايجان غربي
طرح برتر مرداد ماه آذربايجان غربي

طرح برتر مرداد ماه آذربایجان غربی

نام مجری طرح: علی صمدی

نام طرح: تولید منسوجات چوبی و ام دی اف

محل اجرای طرح : روستای ترمنی شهرستان ارومیه

مبلغ تسهیلات اعطایی : 1.750.000.000 ریال

تعداد اشتغال ایجادی : 3 نفر

سال اخذ تسهیلات : 1399

۵ بهمن ۱۳۹۹ آذربایجان غربي
طرح برتر شهرستان اروميه در مرداد ماه