طرح توليد سفال
طرح توليد سفال

طرح تولید سفال

عنوان طرح:  تولید سفال

مجری طرح

عباسعلی سرحدی

مبلغ تسهیلات

2،500،000،000 ریال

تعداد اشتغال

2نفر

نوع تسهیلات

خود اشتغالی

مکان اجرای طرح

شهرستان شهرضا

معرفی محصول

سفال

 

۵ آبان ۱۳۹۹ اصفهان