طرح استخر ذخيره و تامين آب روستاي قهرود
طرح استخر ذخيره و تامين آب روستاي قهرود

طرح استخر ذخیره و تامین آب روستای قهرود

عنوان طرح: استخر ذخیره و تامین آب روستای قهرود

مجری طرح

شرکت تعاونی ذوالقاوند

مبلغ تسهیلات

15،000،000،000 ریال

تعداد اشتغال

280 نفر

نوع تسهیلات

تسهیلات مشارکتی

مکان اجرای طرح

کاشان روستای قهرود

معرفی محصول

تامین آب

 

۵ آبان ۱۳۹۹ اصفهان