طرح برتر دي ماه 1399 شهرستان قم
طرح برتر دي ماه 1399 شهرستان قم

طرح برتر دی ماه 1399 شهرستان قم

نام طرح : ساخت و تولید اتصالات و قالبهای بتن-تفاهم نامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مجری طرح : مسعود عباس زاده

مبلغ تسهیلات : 4 میلیارد ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده : 3 نفر

سال اجرای طرح : 1399

۲ بهمن ۱۳۹۹ قم