طرح برترپرداختي اسفند ماه
طرح برترپرداختي اسفند ماه

طرح برترپرداختی اسفند ماه

نام طرح :  رستوران سنتی
مجری طرح :  خانم زینب نوده
محل اجرای طرح : بیرجند
مبلغ تسهیلات :  1000  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2   نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند  – انتهای خیابان غفاری

۲۶ فروردين ۱۴۰۰ خراسان جنوبی