طرح برترپرداختي اسفند ماه
طرح برترپرداختي اسفند ماه

طرح برترپرداختی اسفند ماه

نام طرح :  تولید صنایع دستی و زیورالات
مجری طرح :  خانم  فاطمه هراتی
محل اجرای طرح : بیرجند
مبلغ تسهیلات :  500  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 1   نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند  – خیابان طالقانی 2 جنب مهدیه

۲۶ فروردين ۱۴۰۰ خراسان جنوبی