طرح برترپرداختي اسفند ماه
طرح برترپرداختي اسفند ماه

طرح برترپرداختی اسفند ماه

نام طرح :  اقامتگاه بوم گردی
مجری طرح : آقای رستم  اسدی میرزای قلی
محل اجرای طرح : فردوس
مبلغ تسهیلات :  1300  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2   نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی، شهرستان فردوس – روستای کجه

۲۶ فروردين ۱۴۰۰ خراسان جنوبی