طرح برتر فروردين 1400 استان خراسان رضوي
طرح برتر فروردين 1400 استان خراسان رضوي

طرح برتر فروردین 1400 استان خراسان رضوی

عنوان طرح : اقامتگاه بومگردی

مجری طرح: زهرا پیروز چادر

محل اجرای طرح : شهرستان درگز روستای دودانلو

مبلغ تسهیلات : 2 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده : 3 نفر

 

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ خراسان رضوی