طرح برتر فروردين 1400 استان خراسان رضوي
طرح برتر فروردين 1400 استان خراسان رضوي

طرح برتر فروردین 1400 استان خراسان رضوی

عنوان طرح :  کارگاه قالی بافی

مجری طرح : گلثومه پور ابراهیم

محل اجرای طرح : شهرستان قوچان روستای دیزادیز

مبلغ تسهیلات: 500میلیون ریال

تعداد اشتغال ایجاد شده  : 3 نفر

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ خراسان رضوی